Threads by latest replies - Page 11

(5 replies)
147KiB, 1920x1080, lOPMziN.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5365238 View ViewReplyOriginalReport
ojj!! wszystko w porządku anon?! hm, co się stało? zemdlałeś akurat jak weszłam do twojego pokoju! co tu robię? twoja mama niepokoiła się że cały czas przebywasz sam i poprosiła mnie abym przyszła miło spędzić z tobą czas! masz szczęście, byłeś nieprzytomny przez parę minut a ja wówczas się tobą opiekowałam! n-nie głuptasie, możesz zostawić swoją głowę na moich kolanach, musisz teraz dojść do siebie! skoro los akurat tak nas ze sobą splótł to co powiesz na to abyśmy wyszli na miasto i poszli na lody? moje ulubione to truskawkowe i nie mogę się już tego doczekaż! to jak anon, idziemy~?

Your fortune: Very Bad Luck
(6 replies)
246KiB, 400x400, rood aggie.png
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5364411 View ViewReplyOriginalReport
fuck all of you right now
1 post omitted
(10 replies)
25KiB, 426x424, untitled.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5363661 View ViewReplyOriginalReport
dpg asccident
5 posts and 1 image omitted
(8 replies)
2MiB, 1272x1001, 1493504950939.png
View Same Google iqdb SauceNAO

Oh, no way

No.5365249 View ViewReplyOriginalReport
I fell over
3 posts and 1 image omitted
(27 replies)
50KiB, 675x530, 1489964481658.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5360614 View ViewReplyOriginalReport
ses
22 posts and 12 images omitted
(7 replies)
141KiB, 436x600, ViewpointWitchlg312.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5364435 View ViewReplyOriginalReport
is devil time in burgland where my 3d devils at
2 posts and 1 image omitted
(5 replies)
21KiB, 180x235, IMG_6469.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

I FOUND JEJ BOY

No.5365083 View ViewReplyOriginalReport
(7 replies)
26KiB, 228x221, IMG_2724.png
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5365384 View ViewReplyOriginalReport
This board has been very rude and lewd lately....
Where did all the nice go?

Your fortune: Good Luck
2 posts and 1 image omitted
(5 replies)
9KiB, 150x200, doug-boucher-300px-wpcf_150x200.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5364514 View ViewReplyOriginalReport
VACUUM
(6 replies)
235KiB, 985x676, 1491413726138.jpg
View Same Google iqdb SauceNAO

No.5365277 View ViewReplyOriginalReport
This is [s4s].
1 post and 1 image omitted